Što je VPN? VPN (virtual private network) je pojednostavljeno aplikacija za računalo ili pametni telefon koji štiti vašu privatnost na internetu. Privatnost štiti na način da maskira vašu IP adresu, a time i lokaciju, te isto tako kriptira promet tako da telekom...